Inmiddels zijn er al een paar verkiezingsdebatten geweest. Het ging er niet zelden stevig aan toe. Maar wat betreft het belangrijkste thema bleef het angstwekkend stil. Durft niemand zich te branden aan het onderwerp klimaatverandering & duurzaamheid?

Mainstream onderwerpen waren steevast zorg, economie & werkgelegenheid, veiligheid & defensie, armoede & rijkdom, vluchtelingen & immigratie en tenslotte zeker ook internationale samenwerking & Europa. Maar over de transitie naar een volkomen duurzame samenleving en economie werd vrijwel niet gesproken. Klimaatverandering als het grootste probleem en de belangrijkste bedreiging in deze eeuw werd niet genoemd. Terwijl deskundigen, zowel vanuit de wetenschap als ook uit bijvoorbeeld de top van defensie, juist wel het gevaar van voortgaande klimaatverandering bovenaan de lijst met bedreigingen zetten.

Verkiezingsprogramma

Toch zijn er wel degelijk enkele partijen die een belangrijke paragraaf hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma over de onderwerpen klimaatverandering en duurzaamheid. Maar dit zijn deels de kleinere partijen die minder vaak worden uitgenodigd bij de grootste televisiedebatten. En daar waar ze wel van de partij zijn, krijgen ze amper de kans om juist hierop in te gaan. Simpelweg omdat het niet in de hoofdlijnen zit van het uitgestippelde programma van het debat.

Dat klimaatverandering directe gevolgen heeft voor veiligheid, armoede & rijkdom en de vluchtelingenproblematiek is overduidelijk. De aanpak van het klimaatprobleem heeft gevolgen voor economie, werkgelegenheid, internationale samenwerking en de rol van Europa in relatie tot andere wereldmachten.

Plan B

Hoe geven we de aarde door aan de volgende generatie? Dat is eigenlijk de kernvraag. Uw kostbare stem kan op 15 maart een krachtig antwoord zijn op deze kernvraag. Het is mijn hoop, dat Nederland dit jaar kiest voor duurzaamheid. Het is tijd voor een revolutie. Een revolutie naar een samenleving 2.0 en economie 2.0, die maximaal gebaseerd zijn op hernieuwbare energie, totale circulariteit en bovendien uit is op herstel van de reeds zwaar aangetaste ecosystemen op deze unieke planeet. Er is immers geen plan(eet) B.